Skład Rady Wydziału Wojskowego

  1. płk dr hab. inż. Krzysztof KRAKOWSKI – dziekan Wydziału – przewodniczący Rady;
  2. płk dr hab. inż. Leszek ELAK – prodziekan ds. dydaktycznych;
  3. dr Milena PALCZEWSKA – prodziekan ds. studenckich;
  4. płk prof. dr hab. inż. Marek WRZOSEK;
  5. płk prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI;
  6. płk dr hab. Juliusz TYM;
  7. płk dr hab. inż. Waldemar KAWKA;
  8. płk dr hab. inż. Przemysław PAŹDZIOREK;
  9. ppłk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK;
10. ppłk dr inż. Grzegorz PILARSKI – przedstawiciel nauczycieli akademickich;
11. Paulina BOJANOWSKA – przedstawiciel studentów;
12. Patrycja KRAWCZYK – przedstawiciel studentów;
13. Bartłomiej PLIŃSKI – przedstawiciel studentów;
14. Kazimierz CZARNIEWSKI – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Sekretarz Rady – ppłk mgr inż. Zbigniew HYNOWSKI

Informację wytworzył:
Zbigniew Hynowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Anna Kulis
Data wytworzenia informacji:
2016-11-10
Data ostatniej zmiany:
2016-11-10
Data dodania i edycji:
2016-09-30 21:55:22 :
Monika Lewińska
2016-11-10 08:21:15 :
Anna Kulis