Kurs języka angielskiego dla studentów - przygotowanie do egzaminu wg normy STANAG 6001

INFORMACJE PODSTAWOWE

Kurs obejmie 52 godziny zajęć ćwiczeniowych.

Liczebność grup: 12-14 osób.

Zajęcia będą odbywać się w każdy poniedziałek (z wyłączeniem 2 i 30 kwietnia 2018 r.) oraz piątek 29.06.2018 r. ; w budynku nr 94 w godzinach 11.30 – 14.45, z przerwą od 13.00 do 13.15.

Kurs zakończy się egzaminem wg normy STANAG 6001 na poziomie 2 w dniach 2-3 lipca 2018 r. organizowanym w SJO ASzWoj.

OPŁATY

 

Koszt kursu wraz z egzaminem to 720 zł brutto. W cenę kursu wliczone są koszty materiałów dydaktycznych oraz koszt egzaminu.

Opłata za kurs powinna zostać wpłacona w całości na konto Akademii do dnia 22 marca 2018 r. 

Nr konta ASzWoj – 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159 (Bank Pekao SA X Oddział Warszawa) - w tytule proszę podać „Kurs STANAG poziom 2”.

KONTAKT

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa w kursie wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na adres e-mail: sekretariat.sjo@akademia.mil.pl do dn. 22.03.2018 r.

Informację wytworzył:
Marzena Wołejszo
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-03-14
Data ostatniej zmiany:
2018-03-22
Data dodania i edycji:
2018-03-14 14:23:55 :
Jakub Borucki
2018-03-14 15:01:59 :
Jakub Borucki
2018-03-15 13:03:07 :
Monika Lewińska
2018-03-15 15:30:14 :
Weronika Kukla
2018-03-22 12:43:06 :
Jakub Borucki