Dziekan

Dostępne artykuły: 4

  • Dziekan: płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI

  • Prodziekan ds. dydaktycznych: płk dr hab. inż. Leszek ELAK

  • Prodziekan ds. naukowych i współpracy międzynarodowej: ppłk dr Tomasz CAŁKOWSKI

  • Milena Palczewska

    Prodziekan ds. studenckich: dr Milena PALCZEWSKA