BRAMA

Dostępne artykuły: 7

 • Brama-18

  BRAMA-18: Dywizja w działaniach taktycznych

 • Wojska inżynieryjne

  Wojska inżynieryjne: zawsze gotowe, często pierwsze (BRAMA-18)

 • Zadania ogniw układu pozamilitarnego

  Zadania Ogniw Podsystemu Pozamilitarnego (BRAMA-18)

 • Wilno 18

  Słuchacze i kadra ASzWoj odwiedzili polskie miejsca pamięci w Wilnie

 • Dowodzenie-BRAMA-18

  Trudna sztuka dowodzenia (BRAMA-18)

 • Brama-18

  Kryzysowe K2: Koordynacja i Komunikacja (BRAMA-18)

 • Brama-18

  Zakończyło się ćwiczenie BRAMA-18