Zakończenie Wyższego Kursu Sztabowego

Zakończenie WKS

W kursie uczestniczyło pięć grup szkoleniowych złożonych z oficerów Wojsk Lądowych oraz dwie grupy złożone z oficerów Sił Powietrznych, razem około 120 oficerów. Wśród słuchaczy kursu w ramach ww. grup byli również oficerowie Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej.

Zakończenie WKS

Celem kursu było przygotowanie oficerów do objęcia stanowisk sztabowych służbowych w strukturach dowództw i sztabów. Wyższy Kurs Sztabowy trwał cztery miesiące i był podzielony na bloki tematyczne: szkolenie ogólne, szkolenie Rodzajów Sił Zbrojnych, szkolenie specjalistyczne oraz ćwiczebna praktyka dowodzenia.

Zakończenie WKS

W uroczystym zakończeniu wziął udział prorektor ds. naukowych płk prof. dr hab. Marek Wrzosek oraz dziekan Wydziału Wojskowego (WWoj) płk dr hab. Krzysztof Krakowski.

Zakończenie WKS

Informację wytworzył:
Leszek Elak
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
2017-02-06
Data ostatniej zmiany:
2017-02-06
Data dodania i edycji:
2017-02-06 09:39:49 :
Jagoda Gawliczek