Zakończenie studiów podyplomowych "Zarządzanie w sztabach wojskowych"

Celem studiów było rozszerzenie, uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z obszaru zarządzania i dowodzenia do poziomu,  który umożliwi efektywną realizację zadań na różnorodnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej.

Po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym, Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski w obecności opiekunów studiów: ppłk. dr. Jacka Milewskiego oraz p. Mirosława Struniawskiego wręczył świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które ukończyło 37 oficerów.

Zarządzanie w sztabach wojskowych

Do wyróżniających się studentów należy zaliczyć:

  • ppłk. Piotra Gołosa
  • ppłk. Michała Nowaka
  • ppłk. Witolda Zawadzkiego
  • mjr. Andrzeja Jabłońskiego
  • kpt. Remigiusza Mierzchałę

Zarządzanie w sztabach wojskowych

Gratulując studentom osiągniętych wyników, Dziekan Krakowski zauważył, że ukończone studia są jednym z etapów edukacji żołnierza i wyraził nadzieję, że oficerowie zdobytą wiedzę będą uzupełniać podczas kolejnych studiów i kursów realizowanych w Akademii Sztuki Wojennej.

Tekst i foto: ppłk dr Jacek Milewski

Informację wytworzył:
Jacek Milewski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-06-13
Data ostatniej zmiany:
2018-06-13
Data dodania i edycji:
2018-06-13 15:17:52 :
Jakub Borucki
2018-06-13 15:18:57 :
Jakub Borucki