Zakończenie roku akademickiego 2017/2018 studentów kierunku Obronność

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

Zdobyta wiedza i umiejętności w zakresie znajomości funkcjonowania struktur i instytucji społecznych w skali krajowej pod względem obronności w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a także wykorzystania nowoczesnych technologii do analizy i oceny skutków pojawiających się zagrożeń i ich rozwiązań, predysponują absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach i strukturach systemu obronnego państwa, systemów oraz organizacji bezpieczeństwa o charakterze narodowym, jak i wielonarodowym. 

Do zebranego na Sali audytorium słowa powitania skierował dziekan płk dr hab. Krzysztof Krakowski, dziękując za pracę i trud włożony w rozwój Wydziału Wojskowego oraz promowanie kolejnych pokoleń absolwentów kierunku Obronność.

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

W imieniu studentów podsumowania roku oraz lat spędzonych na nauce w Wydziale dokonał tegoroczny absolwent, mgr Adam Gorzelak. Uroczystość poprowadził prodziekan ds. dydaktycznych płk dr hab. Leszek Elak.

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

Najwyższe wyniki w nauce uzyskali:

  • studia I stopnia – Joanna Sroka
  • studia II stopnia – mgr Adam Gorzelak

Za najlepsze prace dyplomowe w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wyróżniono:

  • I miejsce: mgr Adam Gorzelak, temat Działania nieregularne Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Specjalnych, promotor płk dr hab. Leszek Elak
  • II miejsce: mgr Olga Karbownik, temat Rola konnych pododdziałów Policji we wsparciu działań jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, promotor prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski
  • III miejsce: mgr Beata Kopcińska, temat Działania partyzanckie na Lubelszczyźnie na podstawie walk zgrupowań II Konspiracji w latach 1944 – 1947, promotor ppłk dr Jacek Lasota

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

Za zaangażowanie w życie społeczności studenckiej i Wydziału wyróżniono:

  • Macieja Muszelika
  • mgr. Mateusza Gnatowskiego

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

W uroczystym zakończeniu roku udział wzięli absolwenci, kadra i pracownicy Wydziału Wojskowego oraz goście.

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

Zakończenie roku akademickiego studentów kierunku Obronność 2017/2018

Informację wytworzył:
Agnieszka Młodzianowska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-07-03
Data ostatniej zmiany:
2018-07-03
Data dodania i edycji:
2018-07-03 12:27:27 :
Jakub Borucki
2018-07-03 12:31:12 :
Jakub Borucki