Wykłady dla Jednostki Wojskowej Komandosów

Zajęcia były realizowane w formie wideokonferencji i wpisywały się w prowadzone przez JWK warsztaty przygotowujące dowództwo tej jednostki do rozpoczynającego się w drugiej połowie września ćwiczenia KOBRA-17. Tematyka zajęć poświęcona była planowaniu działań na poziomie taktycznym oraz zasadom opracowania i rozważania wariantów działania w Wojskach Specjalnych.

Wykład na temat cyklu decyzyjnego procesu dowodzenia przeprowadził kierownikZakładu Działań Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej, ppłk dr Krystian Frącik, z kolei teoretyczne zasady opracowania wariantów działania szczegółowo przedstawił ppłk dypl. Marek Gryga. Zajęcia mogły się odbyć dzięki pomocy pracowników Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, którzy zestawili połączenie VTC i czuwali nad jego właściwym przebiegiem.

Wykłady dla JWK

Wykłady dla JWK

Informację wytworzył:
Krzysztof Frącik
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-09-07
Data ostatniej zmiany:
2017-09-07
Data dodania i edycji:
2017-09-07 10:58:56 :
Monika Lewińska