Strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego

Pierwszym była 97. rocznica symbolicznego aktu Zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim dokonanego przez gen. dyw. Józefa Hallera w Pucku. Wówczas Polska na mocy Traktatu Wersalskiego przyznającego 140 km wybrzeża, po latach zaborów i walk o niepodległość Ojczyzny, odzyskała dostęp do Bałyku.

Drugim, bardzo ważnym wydarzeniem, świadczącym o coraz większym znaczeniu Polski jak państwa morskiego były uroczystości związane z ogłoszeniem Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość ta odbywała się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Akademia Sztuki Wojennej nie pozostała obojętna wobec tej daty oraz wydarzeń związanych z debatą dotyczącą przyszłości Polski i rozwoju polityki bezpieczeństwa morskiego państwa. 10 lutego 2017 r. w Akademii odbyło się seminarium naukowe na temat Strategicznego znaczenia Morza Bałtyckiego w polityce NATO i Unii Europejskiej. Seminarium zostało zorganizowane i przeprowadzone przez uczestników Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, czyli najwyższej formy kształcenia realizowanej w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP, prowadzonej w Wydziale Wojskowym ASzWoj. Podczas wystąpień słuchacze skupili się na dyskusji obejmującej swoim zakresem omówienie znaczenia Morza Bałtyckiego w wymiarze regionalnym.

Słuchacze PSPO przeanalizowali akwen Morza Bałtyckiego jako środowisko działań zbrojnych, zaprezentowali koncepcje strategiczne poszczególnych państw basenu Morza Bałtyckiego oraz ich potencjał militarny. Część wystąpień dotyczyła analizy polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wobec Morza Bałtyckiego. Przeanalizowano również założenia strategiczne Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Seminarium naukowe PSPO miało charakter niejawny. Jawna część wystąpień zostanie ogłoszona w formie publikacji. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz Sztabu Generalnego WP.

Informację wytworzył:
Juliusz Tym
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
2017-02-15
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16
Data dodania i edycji:
2017-02-15 15:14:41 :
Jagoda Gawliczek
2017-02-16 08:09:23 :
Jagoda Gawliczek