Ruszyły Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w nowym wydaniu

Studia przeznaczone są dla oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego majora pionów funkcjonalnych dowódczego i sztabowego poziomu operacyjnego i taktycznego w strukturach narodowych i wielonarodowych w kraju i poza jego granicami. Zgodnie z decyzją Dyrektora Departamentu Kadr MON do udziału w studiach skierowanych zostało 24 oficerów. Uroczystej inauguracji PSOT dokonał Dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki, płk dr hab. inż. Przemysław PAŹDZIOREK, podkreślając w krótkim wystąpieniu cechy osobowe i wartości, które będą kształtowane w czasie studiów.

PSOT 2017 - rozpoczęcie

W trakcie studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami: sztuki wojennej, taktyki, teorii działań operacyjnych, szkolenia dowództw i wojsk oraz strategii. Przyswajają dokumenty doktrynalne i wojskową terminologię, studiują formy i treści dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, informacyjnych i rozkazodawczych. Na kolejnych etapach kształcenia wprowadzana jest praktyka, m.in. podróże studyjne, dyskusje panelowe i zajęcia w terenie. Studenci biorą również udział w ćwiczeniach wojskowych o różnych porach roku i w zróżnicowanym terenie. Podczas ćwiczeń oficerowie doskonalą umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych.

Jak podkreśla płk Paździorek: - W nowym programie uwzględniono kształcenie na wszystkich poziomach działań (nie tylko taktycznym batalionu i brygady, jak było dotąd). Po raz pierwszy wprowadzamy kształcenie na poziomie operacyjnym, czemu będzie dedykowane ćwiczenie dotyczące planowania operacji obronnej z uwzględnieniem roli i zadań wszystkich rodzajó Sił Zbrojnych RP. Oprócz tego odbęda się ćwiczenia taktyczne na szczeblu batalionu, brygady i dywizji (także po raz pierwszy). - Wszystkie ćwiczenia sa wspomagane komputerowo przy wykorzystaniu systemu symulacyjnego JTLS (znajdującym się w akademickim centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych), co zdecydowanie wpłynie na rozwój wyobraxni taktycznej naszych studentów - zaznacza płk Paździorek.

Po zakończeniu dwuletnich studiów podyplomowych, absolwentom będzie nadany prestiżowy tytuł „Oficer Dyplomowanego Sił Zbrojnych RP" - po raz pierwszy od 14 lat.

PSOT 2017 - rozpoczęcie

PSOT 2017 - rozpoczęcie

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Przemysław Paździorek
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2017-10-06
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13
Data dodania i edycji:
2017-10-06 14:56:40 :
Monika Lewińska
2017-10-06 15:11:08 :
Monika Lewińska
2017-10-11 11:41:31 :
Weronika Kukla
2017-10-17 16:53:41 :
Monika Lewińska
2017-11-13 08:44:52 :
Jakub Borucki