Rozpoczęcie szkolenia kapelanów rezerwy

Celem kursu jest doskonalenie wiedzy wojskowej wymaganej od oficerów WP oraz przygotowanie kapelanów wojskowych do realizacji zadań oficera – kapłana w czasie prowadzenia działań militarnych i niemilitarnych przez jednostki wojskowe w sytuacjach kryzysowych oraz na misjach poza granicami kraju.

Zajęcia podczas kursu prowadzone będą w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych. W toku zajęć kształtowane i doskonalone będą umiejętności oraz  nawyki wynikające z zakresu odpowiedzialności kapelana wojskowego.

Rozpoczęcie kursu dla kapelanów rezerwy

Planowane są również szkolenia w jednostkach wojskowych wspólnie z żołnierzami pododdziałów OT, spotkania z Biskupem Polowym WP gen. bryg. dr Józefem GUZDKIEM a także uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości w garnizonie Warszawa.

Rozpoczęcia szkolenia dokonał prodziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. inż. Leszek ELAK w obecności ks. płk. Piotra KOWALCZYKA.

Informację wytworzył:
Leszek Elak
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2017-11-08
Data ostatniej zmiany:
2017-11-08
Data dodania i edycji:
2017-11-08 12:46:02 :
Weronika Kukla
2017-11-08 14:05:49 :
Weronika Kukla