Rozpoczęcie kursu doskonalącego „Szkolenie oficerów S-3 oddziałów i pododdziałów wojsk inżynieryjnych"

szkolenie

Szczegółowe cele szkoleniowe określono na podstawie bieżących uwarunkowań obronności państwa. Celem kształcenia na kursie jest przygotowanie słuchaczy (oficerów) do wykonywania zadań na stanowiskach oficerów operacyjnych w komórkach S-3 pułków i batalionów Wojsk Inżynieryjnych (WInż) wszystkich rodzajów SZ.

Głównymi treściami kursu są zagadnienia związane z problematyką wsparcia inżynieryjnego realizowanego przez oddziały (pododdziały) WInż na rzecz innych uczestników działań militarnych i niemilitarnych. W ramach kursu, słuchacze zostaną zapoznani także z: metodyką szkolenia operacyjno-taktycznego w oddziale (pododdziale) WInż, planowaniem działalności bieżącej w oddziale (pododdziale) WInż, zagadnieniami dowodzenia i łączności, gotowości mobilizacyjnej i bojowej, działalności kontrolno-nadzorczej w SZ RP, logistyki i międzynarodowych umów rozbrojeniowych.

szkolenie

Szkolenie otworzyli: dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, wz. płk dr hab. inż. Leszek Elak, szef Zarządu Inżynierii Wojskowej (obecnie słuchacz PSPO), płk mgr inż. Marek Wawrzyniak, dyrektor Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, płk dr hab. inż. Waldemar Kawka, szef Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, płk dr inż. Waldemar Łydka, specjalista Centrummjr mgr inż. Adam Odolecki oraz asystent Zakładu Inżynierii Wojskowej, Maskowania i Ochrony Wojsk – mjr mgr inż. Grzegorz Piela.

Informację wytworzył:
Stanisław Kowalkowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-03-13
Data ostatniej zmiany:
2018-03-13
Data dodania i edycji:
2018-03-13 14:08:46 :
Jakub Borucki
2018-03-13 14:09:46 :
Jakub Borucki
2018-03-13 14:13:52 :
Jakub Borucki