Przedstawiciele Wydziału Wojskowego w BALTDEFCOL w Tartu

Pracownicy Wydziału Wojskowego uczestniczyli w seminariach dotyczących kwestii problemów operacyjnych, szczególnie w odniesieniu do obszaru bałtyckiego, zagrożeń hybrydowych oraz doświadczeń państw bałtyckich w zakresie Obrony Terytorialnej. W czasie wizyty podjęta została też kwestia zintensyfikowania współpracy Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej z BALTDEFCOL w zakresie organizowania wspólnych warsztatów i ćwiczeń z udziałem studentów obydwu Uczelni.

Informację wytworzył:
Tomasz Kośmider
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Anna Kulis
Data wytworzenia informacji:
2018-06-13
Data ostatniej zmiany:
2018-06-13
Data dodania i edycji:
2018-06-13 13:32:46 :
Anna Kulis