Wykłady prof. Milana Vego w ramach "Katedry Ad Hoc"

Profesor Vego to autor wielu książek z zakresu operacji połączonych i sztuki operacyjnej. W swoim dorobku posiada ponad 300 artykułów poświęconych tej tematyce. Słuchacze WKOS w ramach spotkań z prof. Vego będą analizować wybrane przypadki konfliktów zbrojnych i prezentować swoje rozwiązania. Będzie to dla nich ćwiczenie z zakresu umiejętności definiowania celów militarnych, określania środków ciężkości oraz wybranych elementów projektu operacyjnego.

Prof. Milan Vego

Profesor Milan Vego w ramach wizyty przeprowadzi następujące wykłady:

Poniedziałek (20.11)

  • Military objectives and the levels of war.
  • Operational factors (of space-time-force)

Wtorek (21.11)

  • Major operations and campaigns
  • Elements of major operations and campaigns

Środa (22.11)

  • Major operations and campaigns
  • Elements of major operations and campaigns

Czwartek (23.11)

  • Concept of center of gravity: case study

Piątek (24.11

  • Operational design
  • Operational planning

Prof. Milan Vego

Profesora Milana Vego powitali w progach Akademii dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski oraz dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki płk dr hab. Przemysław Paździorek. Organizatorem tego naukowego wydarzenia jest Zakład Operacji Instytutu Sztuki Operacyjnej, który sprawuje merytoryczną opiekę nad Wyższym Kursem Operacyjno-Strategicznym.

*  *  *

BIOGRAFIA

Prof. dr Milan Vego urodził się w Kaplicy (Hercegowina) i jest absolwentem byłej jugosłowiańskiej Akademii Marynarki Wojennej. Pełnił funkcję oficera liniowego w byłej Jugosłowiańskiej Marynarce Wojennej (1961-1973), a następnie opuścił byłą Jugosławię i pracował na pokładzie statków zachodnioniemieckich (1973-1976). W lutym 1976 r. uzyskał azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych i od kwietnia 1984 r. jest obywatelem USA.

Jego edukacja obejmuje studia z historii współczesnej na Uniwersytecie w Belgradzie, ze szczególnym uwzględnieniem historii USA oraz Ameryki Łacińskiej. Profesurę zdobył w dyscyplinie historii europejskiej na George Washington University (1981).

Prof. Vego pracował jako niezależny pisarz i wykładowca (1979-1991); adiunkt, George Washington University (1984); Visiting Fellow, Center for Naval Analyzes (CAN), Alexandria, VA (1985-1987); Research Fellow, Foreign Military Studies Office, US Combined Arms Center, Ft. Leavenworth, KS (1987-89); Adiunkt w Wyższej Szkole Wywiadowczej, DIA (1985-1991). Od 1991 roku jest profesorem zwyczajnym i pracownikiem naukowym U.S. Naval War Academy w Newport.

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Przemysław Paździorek
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-11-20
Data ostatniej zmiany:
2017-11-21
Data dodania i edycji:
2017-11-20 15:58:03 :
Monika Lewińska
2017-11-20 16:02:41 :
Monika Lewińska
2017-11-21 16:02:36 :
Monika Lewińska
2017-11-21 16:15:11 :
Monika Lewińska