Otwarcie II edycji Podyplomowych Studiów Protokół Dyplomatyczny

Protokół dyplomatyczny

Podyplomowe studia Protokół dyplomatyczny są przeznaczone dla oficerów, podoficerów i pracowników resortu Obrony Narodowej, którzy w swojej działalności służbowej realizują zadania wymagające znajomości protokołu dyplomatycznego określającego normy i sposoby zachowania oraz reguły postępowania obowiązujące w relacjach urzędowych, jak i wzajemnych stosunkach pomiędzy placówkami dyplomatycznymi i osobami reprezentującymi inne państwa. Przestrzeganie norm współczesnego protokołu dyplomatycznego, znajomość i właściwe stosowanie jego zasad są kluczowymi elementami kompetencji zawodowych dla osób wykonujących zadania w międzynarodowych strukturach wojskowych i cywilnych w kraju oraz poza jego granicami.

Organizatorem studiów jest Instytut Strategii Wojskowej (ISW) Wydziału Wojskowego i Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Proces dydaktyczny realizowany jest przez specjalnie do tego celu dobieranych specjalistów. Wzbogacany jest spotkaniami oraz przedsięwzięciami studyjnymi, które pozwalają studentom dogłębnie zrozumieć rzeczywiste obszary funkcjonowania dyplomacji oraz ważnych krajowych i zagranicznych instytucji, a w szczególności struktur wojskowych.

Protokół dyplomatyczny

Studia mają umożliwić osiągnięcie niezbędnego poziomu wiedzy oraz wykształcić umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z potrzeb dyplomacji wojskowej.

Informację wytworzył:
Leszek Elak
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-02-14
Data ostatniej zmiany:
2018-02-14
Data dodania i edycji:
2018-02-14 12:09:29 :
Jakub Borucki
2018-02-14 12:11:55 :
Jakub Borucki