O zastosowaniu myślenia projektowego w siłach zbrojnych – konferencja w Ottawie

Tematyka konferencji skupiała się wokół nowoczesnych metod planowania i użycia sił zbrojnych, w szczególności na zastosowaniu myślenia krytycznego i projektowego w kontekście współczesnych wyzwań obronnych. W licznych panelach dyskusyjnych, warsztatach i ćwiczeniach udział wzięło kilkudziesięciu ekspertów z całego świata, w tym inicjatorzy i popularyzatorzy idei „design thinking”: prof. Glen Milne, gen. Jennie Carignan, prof. James Greer, Ben Zweibelson, dr Ofra Graicer i in.

Kilka dni konferencji obfitowało w wykłady i referaty przedstawicieli sił zbrojnych wielu państw, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami zebranymi podczas wdrażania myślenia projektowego i zarządzania zespołami. Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia dr Ofry Graicer z Izraelskich Sił Zbrojnych, która przedstawiła problematykę SOD (systemic operational design) oraz współpracującego z Akademią Sztuki Wojennej Bena Zweibelsona, dyrektora programowego design thinking dla amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych.

Wystąpienie przedstawicieli Akademii Sztuki Wojennej, pod kierownictwem ppłk. dr. Piotra Harężlaka, dotyczyło wniosków i spostrzeżeń pozyskanych podczas wdrażania myślenia projektowego do programów kształcenia oficerów w Polsce.

Zaprezentowane praktyczne podejście do tej problematyki wzbudziło duże uznanie i zainteresowanie audytorium, a także rozbudziło oczekiwania wobec dalszych wyników badań.

Informację wytworzył:
Monika Lewińska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-02-13
Data ostatniej zmiany:
2018-02-23
Data dodania i edycji:
2018-02-13 13:36:56 :
Weronika Kukla
2018-02-13 13:37:21 :
Weronika Kukla
2018-02-23 13:17:32 :
Jakub Borucki