Mistrzowie metodyki i taktyki - wyłonieni!

Uczestnicy olimpiady ubiegali się o tytuł  „Mistrza taktyki Wojsk Lądowych” oraz „Mistrza metodyki Wojsk Lądowych”. Otwarcia wydarzenia dokonał Szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – Zastępca Inspektora Wojsk Lądowych, gen. bryg. Krzysztof RADOMSKI. Zawody realizowane były  w dwóch grupach: oficerów starszych i oficerów młodszych oraz w dwóch etapach. Etap pierwszy dotyczył wiedzy teoretycznej z taktyki i metodyki szkolenia. Etap drugi był praktyczny – zrealizowano go w rejonie m. KOŁBIEL. W pracach komisji oceniającej uczestniczyli również nauczyciele akademiccy z Akademii Sztuki Wojennej - płk dr hab. inż. Leszek ELAK oraz płk dr inż. Marek STRZODA, co mobilizowało uczestników do jeszcze większego wysiłku.

Olimpiada DG RSZ_m

W wyniku dwudniowej rywalizacji pomiędzy reprezentantami: 11. Dywizji Pancernej, 12. Dywizji Zmechanizowanej, 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, wyłoniono zwycięzców na szczeblu Inspektoratu Wojsk Lądowych.

  • W olimpiadzie taktycznej w kategorii oficerów starszych Mistrzem Taktyki Wojsk Lądowych został mjr Daniel STANICKI  z 9.BBKPanc, a w kategorii oficerów młodszych Mistrzem Taktyki Wojsk Lądowych – został kpt. Paweł TOMALA z 15. BZ.
  • W olimpiadzie metodycznej w kategorii oficerów starszych Mistrzem Metodyki Wojsk Lądowych został mjr Michał KIJEWSKI z 11. pa., zaś w kategorii oficerów młodszych Mistrzem Metodyki Wojsk Lądowych – został por. Bartosz ANASZKO z 15. BZ.


Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i dyplomami, które wręczył Inspektor Wojsk Lądowych gen. bryg. Wojciech GRABOWSKI.

Olimpiada DG RSZ_m

Olimpiada DG RSZ_m

Olimpiada DG RSZ_m

Olimpiada DG RSZ_m

Informację wytworzył:
Marek Strzoda
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-12-04
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04
Data dodania i edycji:
2017-12-04 17:15:09 :
Monika Lewińska