Logistyka na współczesnym polu walki – seminarium naukowe w Wydziale Wojskowym

Logistyka na współczesnym polu walki

Celami seminarium były:

  • identyfikacja problemów związanych z zabezpieczeniem logistycznym II poziomu taktycznego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • wymiana doświadczeń oraz poglądów naukowych;
  • dyskusja dotycząca kierunków badań naukowych w kontekście zabezpieczenia logistycznego II poziomu taktycznego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Logistyka na współczesnym polu walki

Logistyka na współczesnym polu walki

Otwarcia seminarium, witając wszystkich uczestników, dokonał Dziekan WWoj – płk dr hab. Krzysztof Krakowski. Referat programowy wygłosił sekretarz naukowy seminarium – Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski. Następnie, w ramach dwóch sesji, referaty wygłosili:

  • płk dr inż. Robert Woźniak – Szef Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
  • ppłk Robert Łeska – Starszy specjalista Szefostwa Planowania Logistyki Inspektoratu Wsparcia SZ;
  • ppłk Jakub Tokarz – Szef Wydziału Logistyki G4 16DZ;
  • ppłk dr inż. Artur Michalak – Kierownik Zakładu Działań Wojsk Lądowych i Obrony Terytorialnej ISzOiT ASzWoj;
  • płk Mieczysław CHAMERA – Szef Oddziału Operacyjno-Logistyczny Zarządu Logistyki T-4 Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • płk Jerzy SOBCZYK - Zastępca Komendanta 3RBLog Kraków.

Logistyka na współczesnym polu walki

Logistyka na współczesnym polu walki

Moderatorami sesji byli: Kierownik Zakładu Logistyki Wojskowej WWoj ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. Tomasz Jałowiec.

Gorący przebieg dyskusji zamykających każdą z sesji świadczył o dużej wadze poruszanych tematów, a także dowiódł potrzeby organizacji i prowadzenia wymiany poglądów oraz badań naukowych w omawianych obszarach.

Informację wytworzył:
Zdzisław Malinowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-05-10
Data ostatniej zmiany:
2018-05-10
Data dodania i edycji:
2018-05-10 14:59:43 :
Jakub Borucki