Lista zakwalifikowanych na studia na Wydziale Wojskowym w rekrutacji dodatkowej

Przypominamy, że wstępna kwalifikacja nie jest równoznaczna z przyjęciem na studia, lecz oznacza poprawne przejście procesu rekrutacji. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów (zgodnie z harmonogramem rekrutacji dodatkowej na studia od 05.09 do 08.09), które będą podlegały dalszemu procesowi naboru, zgodnie z przyjętymi limitami na poszczególne kierunki studiów.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze studiów. Przyjmowane będą tylko dokumenty kompletne!

Dokumenty mogą zostać dostarczone do punktu rekrutacyjnego WWoj:

  • osobiście przez kandydata zakwalifikowanego na studia,
  • osobę przez niego pisemnie upoważnioną,
  • przesłane drogą pocztową na adres: 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Wydział Wojskowy
(bud. 94, pok. 19)
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa
z dopiskiem „REKRUTACJA kierunek ... ”

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Renata Grzybek
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2017-09-01
Data ostatniej zmiany:
2017-09-01
Data dodania i edycji:
2017-09-01 15:17:20 :
Jakub Borucki