„Historia Służb Specjalnych” – nowe studia podyplomowe w ASzWoj

- Tematyka związana z funkcjonowaniem służb specjalnych cieszy się niesłabnącą popularnością w debacie publicznej. Równocześnie jednak brakuje rzetelnych źródeł informacji, a prezentowane opinie często nie są oparte na dostatecznie silnych podstawach faktograficznych. Prowadzi to do sytuacji, w której społeczną percepcję służb specjalnych kształtują media oraz kultura masowa, jak na przykład seria filmów z Jamesem Bondem lub serial „Stawka większa niż życie” – mówi dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, pracownik Katedry Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Wydziału Wojskowego ASzWoj.

Program studiów Historia Służb Specjalnych ma uzupełnić istotną lukę w obszarze kształcenia z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, pozwolić na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Co zrozumiałe, szczególną uwagę poświęca historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ale w programie nauczania uwzględnione są również aspekty globalne i geopolityczne, pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania.

Proces dydaktyczny będzie realizowany przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim przez pracowników Katedry Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Wydziału Wojskowego ASzWoj.

Grono wykładowców tworzą, m.in.:

 •     dr hab. Sławomir Cenckiewicz,
 •     dr Dominik Smyrgała,
 •     dr Paweł Piotrowski,
 •     dr Dariusz Rogut,
 •     dr Konrad Paduszek,
 •     Grzegorz Kuczyński.

Wśród przedmiotów realizowanych podczas studiów znajdą się, m.in.:

 • Historia służb wywiadowczych II RP i podziemia niepodległościowego;
 • Aparat represji III Rzeszy i ZSRR;
 • Historia sowieckich i rosyjskich służb specjalnych;
 • Służby specjalne i aparat represji PRL;
 • Historia służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii;
 • Globalna rywalizacja służb specjalnych w okresie Zimnej Wojny;
 • Służby specjalne III RP;
 • Służby specjalne po zakończeniu Zimnej Wojny.

historia służb specjlnych

Proces kształcenia zakończy się uzyskaniem ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy końcowej oraz jej obroną. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych, absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Historia Służb Specjalnych”.

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Dominik Smyrgala
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Karolina Grabowska
Data wytworzenia informacji:
2018-07-05
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06
Data dodania i edycji:
2018-07-05 13:25:35 :
Karolina Grabowska
2018-07-05 13:39:13 :
Monika Lewińska
2018-07-05 14:09:55 :
Karolina Grabowska
2018-07-05 14:16:11 :
Karolina Grabowska
2018-07-06 08:53:24 :
Karolina Grabowska
2018-07-06 09:17:11 :
Karolina Grabowska
2018-07-06 09:29:31 :
Karolina Grabowska